Free Web Hosting
მთავარი დირექტორი თანამშრომლები პროექტები წრეები გალერეა კონტაქტი
 

 

 
 
 
 
 

რა არია ფსიქოოგია? ფსიქოლოგია ეს არის მეცნიერება ფსიქიკის შესახებ, ხოლო მისი შესწავლის საგანს კი წარმოადგენს ფსიქიკური კანონზომიერებების დადგენა და აღწერა. რაც შეეხება წარმომავლობას, ისტორიასა და განვითარებას ფსიქოლოგიისა, ის მომდინარეობს მე-17 საუკუნიდან, ძველი საბერძნეთიდან. შესაბამისად სახელწოდებაც ბერძნული სიტყვიდან მოდის, რაც ასე განიმარტებაფსიქე”-სულს, ხოლოლოგოს მოძღვრებას ნიშნავს. აი ამ დროიდან მოყოლებული ფსიქოლოგიამ განვლო უამრავი გზა, განვითარდა, განივრცო და ეტაპებად ჩამოყალიბდა.

რას ნიშნავს იყო სკოლის ფსიქოლოგი, რა გვევალება ჩვენ ანუ სკოლის ფსიქოლოგებს. სკოლის ფსიქოლოგი გათვითცნობიერებული უნდა იყოს იმაში, თუ სად მუშაობს და რა პასუხისმგებლობა ავალია.  იყო სკოლის ფსიქოლოგი ეს ნიშნავს რომ, უნდა ერკვეოდე არა მარტო ბავშვის ფსიქოლოგიაში, არამედ განათლების კანონმდებლობაში. სკოლის ფსიფოლოგმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ გადაჭრას და ამოწუროს მოზარდთა პრობლემები მათი განვითარების სხვადასხვა ასაკის შესაბამისად. ჩვენ ვმოქმედებთ: მოსწავლეთა, მათი მშობლების, მასწავლებლების, კოლეგების ინტერესებიდან გამომდინარე. სკოლის ფსიქოლოგს არ უნდა დაავიწყდეს ის რომ, მან თითქმის უმეტეს შემთხვევაში მოსწავლის (ბავშვის) ინტერესს უნდა მიანიჭოს უპირატესობა. ჩვენი მიზანია დავიცვათ მოსწავლისგან მიღებული ინფორმაციის კონფიდენციალობა, დავიცვათ მათი უფლებები და საერთოდ დავეხმაროთ მათ.

ჩვენი მიზანია.

1.      სტრესისა და გადატანილი ტრამვის შემდგომ პერიოდში ბავშვთან ურთიერთობის თავისებურებების გათვალისწინება;

2.      სტრესიდან და გადატანილი ტრამვიდან გამოყვანისათვის საჭირო დახმარების ძირითადი პრინციპების გაცნობა;

3.      დავხვეწოთ უნარ-ჩვევები, რომელიც საჭიროა სტრესში მყოფ ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან ურთიერთობის დროს.

4.      დავეხმაროთ საგანმანათლებლო ორგანიზაციებს ჩამოაყალიბონ და პრაქტიკული ნაბიჯი გადადგან ახალგაზრდებისთვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამის დაარსების საქმეში.

ჩვენი სემინარები და პრაქტიკული სამუშაოები.

სემინარი 1. ურთიერთგაცნობა და საკუთარი თავის წარდგენა ჯგუფში. ამოცანა:

1.      დავეხმაროთ სემინარის მონაწილეებს ერთმანეთის გაცნობაში.

2.      შევქმნათ მყუდრო, მოხერხებული გარემო ჯგუფში;

3.      შევარჩიოთ შესაფერისი წესები ჯგუფური მუშაობის ჩასატარებლად;

სემინარი 2. გამომხატველობითი ხატვა. ამოცანა: ელი შევუწყოთ ემოციების გამოხატვას ფანქრისა და ქაღალდის მეშვეობით...

სემინარი 3. თავისუფალი თემა: "ვხატოთ ის რაც გვინდა და წარმოსახვით აღვიქვათ ნახატები და სხვადასხვა ფიგურები"

სემინარი 4: რას ვხედავთ?

სემინარი 5: შემოგვიერთდით

ახალი ამბები

ელექტრონული ჟურნალი

სასწავლო გეგმა

სამართლებრივი აქტები

სკოლის სტრუქტურა

მისია

მასწავლებლები

მოსწავლეები

სკოლის დირექცია

კათედრები

თვითმართველობა

წარჩინებული მოსწავლეები

კომპიუტერული კლასი

ბიბლიოთეკა

სკოლის ფსიქოლოგი

კურსდამთავრებულები

სასარგებლო ბმულები

ნამუშევრები

არქივი

.
 

 
დიზაინი და საიტის მართვის სისტემა შექმნილია ეკა მგალობლიშვილის მიერ
More on: 990000 and hover
Fastest SFTP, FTP and FTPS Client on the Planet, FREE GoFTP Client